SKIN LAB
Click to order

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Політика конфіденційності Центру SPA-косметології Dr. Spiller SkinLab визначає умови та правила використання сайту Центру SPA-косметології Dr. Spiller SkinLab https://skinlab.com.ua/ (далее «Сайт»). Розроблено Політика конфіденційності Центру SPA-косметології Dr. Spiller SkinLab відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про інформацію», постанови Кабінету Міністрів України «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» № 61 від 09.08.1993 р., Положення Цивільного та Господарського кодексів України.

Політика конфіденційності Центру SPA-косметології Dr. Spiller SkinLab затверджено з метою охорони та захисту персональних даних Клієнтів клініки (включаючи користувачів сайту), конфіденційної інформації, що містить персональні дані; а також конфіденційну інформацію, власниками якої є Центр SPA-косметології Dr. Spiller SkinLab; - З метою регулювання доступу до даної інформації, її надання та передачі.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, що використовуються в цьому Положенні, мають такі значення:

1. Персональні дані - відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

2. Конфіденційна інформація – це відомості, які перебувають у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб та поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.

3. Конфіденційність інформації - властивість інформації бути захищеною від несанкціонованого ознайомлення.

4. Режим конфіденційності інформації – правові, медичні, організаційні, технічні та інші заходи щодо захисту персональних даних.

5. Власник інформації, що є конфіденційною, — особа, яка володіє інформацією, яка є конфіденційною, на законній підставі, що обмежила доступ до цієї інформації та встановила щодо неї режим конфіденційності інформації.

6. Доступ до інформації, що є конфіденційною, — ознайомлення певних осіб з інформацією, що є конфіденційною, за згодою його власника або на іншій законній підставі надання доступу до персональних даних.

7. Клієнт - фізична або юридична дієздатна особа, яка досягла 18-річного віку, повністю прийняла всі умови даної політики конфіденційності, через реєстрацію на Сайті та володіє індивідуальним логіном та паролем, а також Обліковим записом клієнта для використання послуг цього сайту.

8. Контрагент - сторона цивільно-правового договору, власник інформації, що є конфіденційною, передав цю інформацію за умови збереження конфіденційності цієї інформації.

9. Сайт - інтернет-сайт https://skinlab.com.ua/, включаючи всі його піддомени, що знаходиться під організаційним контролем керівництва Центру SPA-косметології Dr. Spiller SkinLab.

10. Передача інформації, яка є конфіденційною, — передача інформації є конфіденційною та зафіксована на сайті Центру SPA-косметології Dr. Spiller SkinLab, її власником або власником сайту на підставі договору в обсязі та на умовах, передбачених договором, включаючи умову про вжиття контрагентом встановлених договором заходів щодо охорони її конфіденційності.

11. Надання інформації, що є конфіденційною, — передача інформації, яка є конфіденційною та зафіксована на Сайті Центру SPA-косметології Dr. Spiller SkinLab, її власником органам державної влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування з метою виконання їх функцій.

12. Розголошення інформації, що є конфіденційною, - дія або бездіяльність, внаслідок яких інформація, яка є конфіденційною, у будь-якій можливій формі (усній, письмовій, іншій формі, у тому числі з використанням технічних засобів) стає відомою третім особам без згоди власника такої інформації або всупереч цивільно-правовому договору.


2. ІНФОРМАЦІЯ, ЩО Є КОНФІДЕНЦІЙНОЮ

До відомостей (інформації), що є конфіденційними, належать:

1. Персональна інформація, яку надає клієнт при реєстрації або залишенні коментарів на Сайті: телефон, e-mail, ім'я та прізвище.

2. Дані, що передаються автоматично при відвідуванні сайту: IP-адреса, інформація про браузер, тривалість перебування на сайті, адреса сайту, з якого було здійснено перехід, і т.д.

3. Дані про звернення Клієнта за медичною допомогою, результати лабораторних досліджень, а також інша інформація про стан здоров'я Клієнта, який, відповідно до чинного законодавства, є конфіденційною інформацією.


3. ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

1. Обробку своїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: особисті відомості (вік, стать, сімейний стан, склад сім'ї тощо), відомості про місце проживання: фактичне та за державною реєстрацією, відомості про перебування на військовому обліку, дані щодо стану здоров'я відповідно до чинного законодавства, дані про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, електронні ідентифікаційні дані (біографічні довідки, номери телефонів), запис зображення (фото)

2. Використання персональних даних передбачає дії власника бази з обробки цих даних, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних з персональними даними (стаття 10 Закону України «Про захист персональних даних»);

3. Поширення персональних даних, що передбачає дії власника бази персональних даних про передачу відомостей про фізичну особу з бази персональних даних (стаття 14 Закону України «Про захист персональних даних»);

4. Доступ до персональних даних третіх осіб визначає дії власника бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи на доступ до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб'єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону України «Про захист персональних даних» »).

5. Режим конфіденційності інформації вважається встановленим після надання згоди Клієнта на збирання, обробку, розповсюдження та доступ до персональних даних під час його реєстрації на Сайті, затвердження юридичними особами Політики конфіденційності Центру SPA-косметології Dr. Spiller SkinLab та обмеження доступу до інформації, що становить конфіденційну інформацію, шляхом встановлення порядку звернення цієї інформації та контролю за дотриманням такого порядку.


4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КЛІЄНТА (КОРИСТУВАЧІВ САЙТУ)

Клієнт (Користувач сайту) має право:

1. Користуватись усіма технічними можливостями сайту Центру SPA-косметології Dr. Spiller SkinLab;

2. Мати доступ до будь-якої публічної інформації, розміщеної на Сайті;

3. На збереження його персональних даних від третіх осіб на умовах, визначених чинним законодавством України та положеннями цієї Політики конфіденційності;

4. Використовувати інформацію з сайту в особистих та некомерційних цілях.

Клієнт (Користувач сайту) зобов'язується:

1. При здійсненні реєстрації вказувати та розміщувати публічні достовірні особисті дані;

2. Використовувати Сайт лише з метою, що не суперечить угодам між Клієнтом (Користувачем) та Центром SPA-косметології Dr. Spiller SkinLab ou, чинному законодавству України та принципам розумності та моралі;

3. Нести відповідальність перед третіми особами за свої дії чи бездіяльність при використанні Сайту;

4. Самостійно та власним коштом врегулювати всі претензії третіх осіб, пов'язані з дією або бездіяльністю Клієнта при використанні Сайту.

Клієнту (Користувачу сайту) забороняється:

1. Розпалювати релігійні, расові чи міжнаціональні ворожнечі;

2. Вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;

3. Вчиняти дії, що порушують честь та гідність, права та свободи будь-якої особи;

4. Реєструвати обліковий запис від імені третьої особи або замість іншої особи;

5. Надавати у користування свій обліковий запис та/або логін та пароль від свого облікового запису третім особам;

6. Розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного чи образливого характеру;

7. Розміщувати інформацію, що порушує права та законні інтереси третіх осіб (у тому числі, розміщення фотографій та відеороликів, основним об'єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на розміщення на Сайті фотографії чи відео за її участю)

8. Розміщувати комп'ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб;

9. Будь-яке використання інформації із сайту в комерційних цілях.


5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ Центру SPA-косметології Dr. Spiller SkinLab

Центр SPA-косметології Dr. Spiller SkinLab має право:

1. Встановлювати, змінювати та скасовувати в письмовій формі режим конфіденційної інформації відповідно до чинного законодавства;

Центр SPA-косметології Dr. Spiller SkinLab зобов'язується:

1. Використовувати інформацію, що становить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію, для власних потреб у порядку, що не суперечить законодавству;

2. Дозволяти чи забороняти доступ до інформації, яка є конфіденційною інформацією, визначати порядок та умови доступу до цієї інформації;

3. Вводити в цивільний обіг інформацію, яка є конфіденційною, на підставі договорів, що передбачають включення до них умов про охорону конфіденційності цієї інформації;

4. Вимагати від юридичних та фізичних осіб, які отримали доступ до інформації, що є конфіденційною, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, яким надано інформацію, яка є конфіденційною, дотримання обов'язків щодо охорони її конфіденційності;

5. Вимагати від осіб, які отримали доступ до інформації, що є конфіденційною, внаслідок дій, вчинених випадково або помилково, охорони конфіденційності цієї інформації;

6. У разі розміщення Клієнтом на Сайті інформації або здійснення інших дій, що не відповідають положенням чинного законодавства України та цієї Політики конфіденційності, — без повідомлення на власний розсуд видалити повністю або частково розміщену клієнтом інформацію, включаючи ту інформацію, щодо якої важко визначити її відповідність законодавству, застосовується у випадках отримання від інших клієнтів обґрунтованих скарг щодо некоректної поведінки Клієнта на Сайті Центру SPA-косметології Dr. Spiller SkinLab залишає за собою право заблокувати сторінку Клієнта;

7. На зміни Політики конфіденційності для подальшого вдосконалення системи безпеки відповідно до чинного законодавства;

8. Надсилати Клієнту рекламні інформаційні повідомлення — у випадку, коли Клієнт хоче відмовитись від отримання розсилок від Центру SPA-косметології Dr. Spiller SkinLab, він повинен повідомити Центр SPA-косметології Dr. Spiller SkinLab будь-яким зручним для нього способом.

9. Захищати в установленому чинним законодавством, даною Політикою, трудовими та цивільно-правовими договорами порядку свої права у разі розголошення, незаконного отримання або незаконного використання третіми особами інформації, яка є конфіденційною інформацією, у тому числі вимагати відшкодування збитків, заподіяних у зв'язку з порушенням його прав.6. ОХОРОНА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

З метою охорони конфіденційності інформації працівники Центру SPA-косметології Dr. Spiller SkinLab, які відповідно до особливостей виконуваних трудових функцій у даних юридичних осіб мають доступ до неї, зобов'язані:

1. Взяти на себе письмове зобов'язання про нерозголошення інформації, що становить конфіденційну інформацію або підписати договір про конфіденційність та нерозголошення інформації;

2. Виконувати встановлений Центром SPA-косметології Dr. Spiller SkinLab режим конфіденційної інформації;

3. Не розголошувати інформацію, яка становить конфіденційну інформацію, яка містить персональні дані Клієнта, а також власниками якої є Центр SPA-косметології Dr. Spiller SkinLab, і без їхньої згоди не використовувати цю інформацію в особистих цілях;

4. Не розголошувати вищезгадану інформацію, яка є конфіденційною після припинення трудового договору (контракту);

5. Відшкодувати заподіяну Клієнту шкоду, якщо працівник винен у розголошенні інформації, що становить конфіденційну інформацію, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків;

Центр SPA-косметології Dr. Spiller SkinLab вживає всіх необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональних даних від випадкового та шахрайського доступу, знищення, зміни або інших неправомірних дій.